Zgodnie z raportem "Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region" swoją atrakcyjność Polska zawdzięcza głównie stabilnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz konkurencyjności rynku pracy. Największą barierą jest jednak infrastruktura.

PwC podało w środowym komunikacie, że raport pokazuje, iż ranga Europy Środkowo-Wschodniej wśród inwestorów rośnie. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia. Średni poziom PKB na mieszkańca w regionie, według parytetu siły nabywczej, wyniósł w 2014 roku zaledwie 57 proc. średniej dla Europy Zachodniej. Zdaniem autorów raportu jest jednak szansa na zmianę w najbliższych latach.

"Kraje Europy Centralnej i Wschodniej muszą stworzyć jeszcze lepsze warunki dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nie wystarczą już niższe koszty pracy, potrzebne są strategie budujące przewagę konkurencyjną nad innymi regionami" – komentuje cytowany w komunikacie główny doradca ekonomiczny PwC. prof. Witold Orłowski.

W raporcie wyróżniono pięć najważniejszych czynników odpowiadających za rozwój gospodarek środkowo-wschodniej części Europy: dostęp do rynków, zasoby dla rozwoju (kapitał ludzki, rozwój sektora finansowego, zasoby wiedzy), konkurencyjność kosztowa, stabilność (finansowa, polityczna i środowiskowa), otoczenie biznesu.

Zgodnie z raportem wysoko oceniona została m.in. stabilność polityczna – nasz kraj uzyskał wskaźnik 8,0 - na równi z Czechami, a tuż za Słowenią, która osiągnęła wskaźnik 9,0. Polska ma też dobrą jakość kapitału ludzkiego (drugie miejsce ze wskaźnikiem 6,5, tuż za Słowacją ze wskaźnikiem 6,7) i niskie koszty pracy (ze wskaźnikiem 8,0, który plasuje Polskę tuż za Rumunią), podobnie jak w przypadku krajów bałtyckich, Węgier i Bułgarii.

"Nasza przewaga wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej związana jest nie tylko z takimi czynnikami, jak przewidywalna polityka gospodarcza, wykwalifikowani i konkurencyjni kosztowo pracownicy, czy dostęp do globalnych rynków. Siła Polski dodatkowo wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę jej rozmiar – jesteśmy największym krajem w regionie należącym do Unii Europejskiej" – skomentował Orłowski.

Według ekspertów PwC największym wyzwaniem dla Polski jest infrastruktura – w tym zakresie uzyskaliśmy wskaźnik na poziomie zaledwie 2,0. Tymczasem Węgry osiągnęły wskaźnik 4,0, Słowenia 5,0, Czechy 5,0, a kraje nadbałtyckie 4,3.

 

Źródło: http://biznes.onet.pl/raport-polska-najatrakcyjniejszym-rynkiem-w-region,18490,5574987,1,news-detal