Oferujemy państwu kompleksowy nadzór inwestycyjny opierający się na procesie polegającym na przygotowaniu przedsięwzięcia, przez jego realizację po sam odbiór techniczny. Wsparcie w planowaniu inwestycji jest kluczowym elementem sukcesu, który my gwarantujemy.

Proponujemy pomoc w kompleksowym planowaniu inwestycji od etapu wstępnych analiz, przez sporządzenie harmonogramu realizacji, analizę ryzyka projektu, przygotowanie planu finansowego i racjonalnego budżetu zadania.  Najwięcej nieprzewidzianych kosztów inwestycji zarówno w trakcie realizacji jak i później w czasie użytkowania, wynika z błędów popełnionych właśnie w fazie planowania.

Dostarczymy Państwu analiz opracowanych pod kątem potrzeb Państwa firmy w celu określenia możliwości i strategii wchodzenia na rynek:

 • analiza ogólnych informacji
 • zebranie i analiza danych o konkurencji i jej polityce cenowej
 • identyfikacja potencjalnych klientów
 • identyfikacja kanałów dystrybucji
 • wszelkie informacje specyficzne dotyczące danej branży na polskim rynku

Poszukiwanie nieruchomości oraz ich analiza

Pomożemy w znalezieniu najodpowiedniejszego terenu pod inwestycje, nieruchomości do adaptacji lub opracujemy szczegółowy raport na temat każdej, wskazanej przez Państwa nieruchomości. Będzie on zawierał:

 • wszelkie informacje dotyczące możliwości zabudowy
 • inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
 • analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo - wodnych
 • analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji

Wsparcie w zakresie uzyskania dofinansowania planowanych inwestycji. Nadzór bankowy.

Dla inwestorów chcących wykorzystać możliwości, jakie otworzyła przed nimi Unia Europejska – oferujemy wsparcie przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych o wsparcie finansowe z Funduszy Strukturalnych oraz z funduszu PHARE.

finansowanie