cityarchitekci

Zarząd CITY architekci:

Prezes Zarządu
arch. Maciej Zombirt

 

Zespół projektowy:

szef pracowni:

Hanna Wróblewska

 

Architekci:

Maciej Zombirt

Agnieszka Sroczyńska-Zombirt

Agnieszka Szymańska

Karolina Humięcka

Katarzyna Marcjanik

Karolina Trybulska

Hanna Brejdak

Mateusz Łacwik

 

asystentka zarządu: 

Krystyna Sroczyńska

 

 


 

 

 

Współpracujący:

Andrzej Darowski

Przemysław Krysiak

Joanna Poniedzielska

Michał Witkowski

 

 

Administracja:

prokurent
Mieczysław Zombirt