cityarchitekci

Zarząd CITY architekci:

Prezes Zarządu
arch. Maciej Zombirt

Prokurent
Mieczysław Zombirt

Zespół projektowy:

szef pracowni:

Hanna Wróblewska

 

Architekci:

Maciej Zombirt

Hanna wróblewska

Agnieszka Sroczyńska-Zombirt

Katarzyna Marcjanik

Izabela Kaliszczak

 

Administracja:

Asystentka Zarządu

Katarzyna Czyżewska


 

 

 

Współpracujący:

Andrzej Darowski

Michał Witkowski

 

 

 

 

 

Specjalista ds. finansowych

Krystyna Sroczyńska