projekt żłobka miejskiego
projekt żłobka miejskiego
projekt żłobka miejskiegoprojekt żłobka miejskiegoprojekt żłobka miejskiego

Dokumentacja projektowa Żłobka Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, obejmującą koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

Inwestor: Urząd Miasta Szczecin

lokalizacja: Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 49
pow. działki: 8271m2
pow. całkowita budynku po przebudowie: 1140,63m2
pow. całkowita nowego skrzydła: 836,32 m2
pow. całkowita zespołu po połączeniu z łącznikiem: 1976,95 m2
kubatura zespołu po połączeniu łącznikiem: 7535,23m3

projekt: grudzień 2008 - luty 2010

Zobacz szczegółową ofertę - projektowanie budynków użyteczności publicznej