Na początku każdego roku staramy się przeanalizować wydarzenia poprzedniego, aby efektywnie planować naszą pracę. Staramy się także śledzić najnowsze trendy w architekturze, dlatego oprócz suchych danych z 2011 roku przyjrzeliśmy się  realizacjom oddanym do użytku w minionym roku i wybraliśmy kilka najciekawszych, o których wspominamy na końcu artykułu.

W 2011 r. gospodarka Polski rozwijała się w dość wysokim, ustabilizowanym tempie (PKB 4,3%). Wykazała znaczną odporność na niesprzyjające uwarunkowania gospodarki światowej i europejskiej. Najszybszy wzrost zaliczyła branża budowlana, zaraz po niej był przemysł, transport, gospodarka magazynowa i handel. Pozostałe obszary odznaczały się znacznie wolniejszym wzrostem. Sytuacja na rynku pracy pozostawała trudna, choć odnotowano niewielki wzrost liczby pracujących. Niestety, zgodnie z panującymi trendami, wystąpiło większe niż w 2010 r. nasilenie inflacji. Ceny towarów i usług wzrosły o 4,3%, przy takiej dynamice cen, wzrost siły nabywczej zatrzymał się na poziomie 0,9%.  Deficyt okazał się niższy niż zakładano w ustawie budżetowej. Wzrósł udział zagranicznych inwestorów na rynku polskim.

W przedziale: od stycznia do listopada 2011 r. obroty towarowe zagranicznego handlu rosły szybciej po stronie eksportu niż importu. W ujęciu rocznym, wzrosła wymiana towarowa ze wszystkimi grupami krajów, zwłaszcza z krajami Europy Środkowo - Wschodniej. W ciągu trzech pierwszych kwartałów eksport w cenach stałych wzrósł w skali roku o 8,0%, a import o 6,2%, a więc pogorszył się wskaźnik terms of trade.

Jeśli chodzi o najbardziej interesującą nas branżę - szacunki GUS wskazują, że w 2011 produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju, zarówno w zakresie remontowym jak i inwestycyjnym, wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12% (w 2010 roku ten wzrost był na poziomie 4,6%). Jednak udział budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w tym zestawieniu zmalał w porównaniu do poprzedniego roku. W aspekcie sprzedaży odnotowano już jedynie 2% wzrost w  przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wzrost w przedziale od 25% do blisko 30%  przypada na budowy obiektów inżynierii lądowej, wodnej i specjalistycznej. Ceny produkcji w tej branży wzrosły średnio o 1%.

Struktura procentowa produkcji budowlano-montażowej 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

wykres

źródło: GUS

 

W ubiegłym roku oddano do użytku blisko 137 tys. mieszkań, to o 3% mniej niż rok wcześniej. Warto jednak zauważyć, że wydano więcej pozwoleń na budowę oraz uruchomiono więcej inwestycji niż w 2010 roku.

Średnia powierzchnia oddawanych mieszkań w 2011 roku to 110,7m2, w tym 59,3m2 w budownictwie spółdzielczym i 144,4m2 w budownictwie indywidualnym. Średnie ceny mieszkań w stosunku poprzedniego roku znacząco spadły.

 

Cena w zł za m2 mieszkań w poszczególnych kwartałach.
(brak danych na IV kwartał 2011r.)

wykres

źródło: GUS

Zestawienie dotyczy średnich cen w całej Polsce, zainteresowani powinni przyjrzeć się jak kształtowały się ceny w poszczególnych regionach kraju.

Czytając analizy i komentarze pracy branżowej, większość analityków przewiduje dalsze spadki cen, wynikające ze zwalniającego wzrostu gospodarczego, ograniczenia akcji kredytowej banków i rosnącego bezrobocia. Z drugiej strony – w Polsce nadal brakuje ok. 2 mln mieszkań w stosunku do średnich europejskich i ta sytuacja – niestety - szybko się nie zmieni. Zmniejszy się również średnia powierzchnia projektowanych mieszkań, tak by odpowiadać zmniejszającej się sile nabywczej Polaków.

Na zakończenie wspomniane wcześniej subiektywne „the best of”. Przyglądaliśmy się tysiącom z polskich inwestycji budowlanych i postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na 4 interesujące miejsca.

Muzeum Miejsce Pamięci w Palmirach, osadzone w Parku Kampinoskim. Projekt powstał w pracowni WXCA. Wykorzystano szkło i drewno, a bryłę skonstruowano tak, aby całość nawiązywała do układu cmentarza. Budynek przekryto płaskim, porośniętym zielenią dachem i wykończono płytami jasnego, gładkiego betonu. W płycie dachu znajdują się cztery otwory, w których pozostawiono rosnące drzewo. Te szklane patia doświetlają wnętrze muzeum. Ciekawym elementem jest ściana przestrzelona na wylot 2252 otworami mająca symbolizować pochowane na cmentarzu ofiary terroru. Więcej informacji na stronie muzeum www.palmiry.mhw.pl

Palmiry 
Źródło: http://www.palmiry.mhw.pl/mhw/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=253&layout=1&lang=pl

 

Kolejnym ciekawym obiektem jest  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie uznane za najlepszy betonowy budynek świata 2011 roku. Muzeum swoją bryłą przypomina wirujące śmigło. Jak zapewniają władze muzeum: „głównymi założeniami ekspozycji w Gmachu Głównym są: nowoczesność formy, różnorodność tematyki, przyjazność dla zwiedzających, dostępność dla niepełnosprawnych. Spełnia on funkcje: muzealną, edukacyjną, naukową i biurową.”

Generalny projektant: Pysall.Ruge Architekten oraz Bartłomiej Kisielewski – Berlin/Kraków.

muzeum lotnictwa
Źródło: http://www.muzeumlotnictwa.pl/gmach_muzeum/img/budowa.jpg

Obiekt biurowy FIS-SST zlokalizowany w Gliwicach. Budynek zaprojektowała pracownia Zalewski Architecture Group. Minimalistyczna estetyka, stonowana kolorystyka. Zwartą formę bryły stanowią drewniane żaluzje zastępujące elewację zewnętrzną. Budynek przyciąga wzrok a jednocześnie nie kłóci się z historycznym sąsiedztwem budynków kopalni. Biurowiec stał się już rozpoznawalnym elementem krajobrazu Gliwic stanowiąc tym samym reklamę dla firmy, co potwierdza zasadę, zgodnie z którą, wizja architekta może stać się narzędziem w kreowaniu marki firmy.

 foto3
Źródło: http://www.fis-sst.pl/o_firmiehttp://www.fis-sst.pl/o_firmie

Jak przystało na nadmorski rejon stadion PGE Arena Gdańsk kształtem ma przypominać bursztyn. Konstrukcja swoją estetyką sprawia różne wrażenie w zależności od odległości obserwacji i tak z charakterystycznego punktu orientacyjnego wraz z przybliżaniem dostrzegamy najpierw falujący kształt by stopniowo zacząć dostrzegać przeźroczystą ale jednak materiałową strukturę stadionu.

Projektant: Rhode-Kellermann-Wawrowsky z Düsseldorfu.

PGE Arena
Źródło: http://pgearenagdansk.pl/images/baltic1/baltic arena wolna przestrzen.jpg

Data: 
29.02.2012