ipma logo

W trakcie realizacji projektu, na bieżąco analizujemy koszty realizacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, instalacyjnych i architektonicznych, dzięki częstym konsultacjom mają Państwo wpływ na wszelkie decyzje projektowe, co pozwala panować nad budżetem. Stała i efektywna współpraca z działem sprzedaży Państwa firmy w celu przygotowania najlepszej możliwej struktury i funkcji budynków gwarantuje dopasowanie oferty Państwa firmy do wymagań rynku.

Profesjonalną i kompleksową obsługę na każdym etapie procesu projektowego zapewnia certyfikacja naszych architektów prowadzących według procedury IPMA.

Certyfikat IPMA (International Project Management Association) potwierdza kompetencje w zakresie profesjonalnego prowadzenia i zarządzania projektami (wiedzę, doświadczenie, kompetencje kierownicze i interpersonalne w dziedzinie zarządzania projektami).

Korzyści niesione przez Certyfikację IPMA:

  • sprawna, kompleksowa, terminowa, określona w budżecie realizacja inwestycji,
  • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej,
  • przejrzystość w różnorodnym rozumieniu zarządzania projektami – te same standardy, terminologia, procedury,
  • wzrost prestiżu firmy funkcjonującej w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych,
  • poprawa wydajności i produktywności,
  • wprowadzenie dyscypliny w zarządzaniu projektami,
  • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.