Cykl Konferencji - „Doradztwo i szkolenia kompasem w czasie zmian” - projekt informacyjno-promocyjnym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym przez firmę Teichert&Partners.
 
Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości przedstawicieli kadr zarządzających firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z woj. zachodniopomorskiego w zakresie konieczności stosowania szkoleń i doradztwa w sytuacji zmian w organizacji.
Data: 
25.02.2013