Nadzór autorski

Obsługa geodezyjna.

Ważnym etapem realizacji inwestycji jest wytyczenie budynku. Oferujemy w tym zakresie pełną obsługę geodezyjną począwszy od wytyczenia obiektu, poprzez montaż konstrukcji, obsługę prac kameralnych aż do wykonania niezbędnych operatów powykonawczych. Współpracująca z nami firma geodezyjna posiada bogate doświadczenia zdobyte na największych inwestycjach.

Inwentaryzacje budowlane

Nieodłącznym etapem w działaniach naszej pracowni jest wykonywanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych oraz przemysłowych. Profesjonalnymi pomiarami zajmuj się zespół naszej pracowni

Nadzór autorski sprawują profesjonalne zespoły branżowe: architektoniczny, konstrukcyjno - budowlany, drogowy, sanitarny, elektryczny i teletechniczny.

Ogólny zakres nadzoru autorskiego:

  • udzielanie stosownych wyjaśnień dotyczących rozwiązań projektowych
  • kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych
  • uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
  • pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Inwestora w zakresie objętym projektami budowlano-wykonawczymi
  • wykonywanie uzupełniających opracowań projektowych, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji