projektowanie architektoniczne

Posiadamy biura w Warszawie i w Szczecinie, co znacznie wpływa na zakres naszych działań. Dzięki takiemu zasięgowi naszej pracowni możemy projektować osiedla mieszkaniowe, budynki biurowe, hotele i magazyny w całym kraju. Sprawnie działający zespół specjalistów zapewnia profesjonalne i kompleksowe usługi – od koncepcji architektoniczno-przestrzennej, poprzez wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, do bezpośredniego nadzoru autorskiego nad realizacją zamierzeń Klienta. Dodatkowo oferujemy Państwu pomoc w zakresie projektowania wnętrz.

 1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej całości terenu Inwestycji do akceptacji przez Zamawiającego.
 2. Uzyskanie materiałów do projektowania, a w szczególności:
  • uzyskanie map do celów projektowych, badań geologicznych,
  • wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni,
  • wykonanie bilansu docelowego zapotrzebowania na media zewnętrzne oraz uzyskanie warunków technicznych.
 3. Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami:
  • projekt konstrukcji,instalacji elektrycznych i sanitarnych, archietktury,
  • projekt przyłączy, 
  • uzgodnienia: przeciwpożarowe, BHP, Państwowej Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej.
 4. Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych:
  • projekt architektoniczny,
  • projekt konstrukcji,
  • projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych: węzłów cieplnych, c.o. i c.t., wodno-kanalizacyjnych,
  • projekt wentylacji mechanicznej
 5. Uzyskanie pozwolnia na budowę
 6. Opracowanie materiałów marketingowych