Zaprojektowany przez nas RADWAR BUSINESS PARK otrzymał "nagrodę I stopnia" w prestiżowym Konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Budowa Roku 2009! Konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa BUDOWA ROKU jest jednym z prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. W XX, jubileuszowej edycji, wzięło udział 78 budów zgłoszonych przez inwestorów, deweloperów i samorządy terytorialne. Budowy oceniane były w 10 kategoriach: budynki mieszkalne - 3 grupy, centra handlowo-wystawowe, obiekty biurowo-administracyjne, przemysłowe, użyteczności publicznej, drogowo-kolejowe, związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków oraz obiekty oceniane indywidualnie.

RADWAR BUSINESS PARK

Rozbudowa zespołu budynków biurowych firmy RADWAR przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie: Inwestor: Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR SA, Warszawa Inżynier kontraktu: EUROINWEST CDI Sp. z o. o., Bydgoszcz Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Warszawa Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Winciun Inspektor nadzoru: mgr inż. Jarosław Lanowski Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Gawrych, mgr inż. arch. Maciej Zombirt (architektura), mgr inż. Jacek Kubiak (konstrukcja), mgr inż. Andrzej Rzepecki Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Data: 
22.05.2011