foto arch. Maciej Zombirt
foto arch. Maciej Zombirt
foto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirtfoto arch. Maciej Zombirt

W tym roku zwiedzimy Barcelonę – miasto Gaudiego, olimpiady, nowoczesnej architektury. Mamy nadzieję, że wraz z architektami hiszpańskimi dowiemy się wiele nowego o kulturze, sztuce i myśleniu oraz sposobach tworzenia przestrzeni w XXI wieku, by razem chłonąć i poznać tak ciekawy świat, gdzie przenikają się różnorodne pomysły i idee. Celem tej wycieczki jest by po powrocie mieć znów mnóstwo świeżych pomysłów, koncepcji, tak by w naszym kraju i mieście ludzie cieszyli się nowymi przestrzeniami.