fot. arch. Maciej Zombirt
fot. arch. Maciej Zombirt
fot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirtfot. arch. Maciej Zombirt

Cała twórczość architekta jest związana z człowiekiem, jego potrzebami i oczekiwaniami. A więc, wbrew pozorom, to kontakt z naturą, środowiskiem, otwartością.

Elementy, które pozwalają tworzyć dobrą przestrzeń dla życia są najważniejsze. Architektura ma być tłem dla procesu życia, toczącego się na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach. Jakże prosto przekłada się to na formy architektury – światło, przestrzeń, natura, brak granic i ograniczeń.

Bardzo humanistyczna i otwarta na proces życia przestrzeń powinna otaczać współczesnego człowieka, odpowiadać na wyzwania dynamicznie zmieniającej się struktury społecznej.

Przez lata naszej pracy powstało wiele różnorodnych idei i pomysłów. Przedstawiamy kilka z nich, opartych na prostych zasadach architektury tworzonej w kontakcie z przyrodą, środowiskiem i człowiekiem.

arch. Maciej Zombirt, właściciel pracowni CITY architekci.